288457

شکایت یک زن از همسرش به خاطر تغییر رمز اینستاگرام!

تصویر شکایت یک زن از همسرش به خاطر تغییر رمز اینستاگرام!
زنی با مراجعه به دادگاه از شوهرش به دلیل ورود بدون اجازه به حساب های او در شبکه های اجتماعی شکایت کرد.

به گزارش پرسون به نقل از صحافطی؛ زنی با طرح شکایت در دادگاه بدوی ابوظبی شوهرش را به دسترسی غیر مجاز به حساب او در اینستاگرام و مایکروسافت و تغییر رمز‌های عبور که مانع از ورود یا استفاده از حساب‌های شخصی او می‌شد، متهم کرد.

به گزارش روزنامه محلی البیان، روز یکشنبه دادگاه بدوی مرد را به اتهامات گفته شده محکوم دانست و او را به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه ملزوم کرد، که این حکم به دادگاه تجدید نظر رفت. پیش از دادگاه تجدید نظر ابوظبی، وکیل متهم استدلال کرد که عناصر جرم منتسب به موکل او در دسترس نیست و همه اتهامات علیه موکلش را انکار کرد. وکیل مرد همچنین گفت که زن شکایت خود را بر این اساس استوار کرد که شوهرش هزینه‌ای را از حساب بانکی او برداشته است.

او فزوده که این اوراق فاقد مدارک فنی که نشانگر ورود شوهر به حساب الکترونیکی همسر باشد، است.

دادگاه حکم داد که این اسناد عدم وجود قصد مجرمانه شوهر را اثبات می‌کند، علاوه بر این شواهد فنی در پرونده مبنی بر اینکه او در واقع بدون اجازه به حساب‌ها وارد شده و عمداً مانع دسترسی شاکی به حساب او در اینستاگرام یا حساب مایکروسافت شده نیز وجود ندارد.

بر این اساس، دادگاه حکم به ابطال محکومیت صادره از دادگاه بدوی داد و شوهر را تبرئه کرد.

| 288457