288455

ماجرای عجیب باز کردن قفل گوشی‌

تصویر ماجرای عجیب باز کردن قفل گوشی‌
داستان مردی که با استفاده از انگشت قطع شده‌اش، قفل تلفن همراه خود را باز می‌کند، در فضای مجازی خبرساز شد.

به گزارش پرسون، یک مرد در اسپانیا نشان داد که می‌تواند قفل تلفن خود را با استفاده از نوک انگشت قطع شده‌اش باز کند. کایرانگ هینگز دو هفته پیش در یک حادثه صنعتی انگشت اشاره خود را از دست داد. او این انگشت قطع شده خود را در الکل دارویی نگه داشت و گفت با استفاده از آن قفل تلفن همراه خود را باز می‌کند.

هینگز به یک روزنامه محلی گفت: "من یک نقشه موذی برای ضبط اثر انگشت روی تلفن همراهم دارم. من با نگهداری از انگشتم در الکل دارویی و خشک کردن آن، توانستم با انگشت مرده ام قفل گوشی را باز کنم. " به گفته لوکاس فرانسیس، مدیر دستگاه‌های بیومتریک در هواپیمایی Thales، گفت: "او با استفاده از فناوری استاندارد می‌توانست با وسایل تقلبی مانند آن‌هایی که از لاستیک یا ژلاتین رمز گوشی‌شا را باز کند اما او از انگشت مرده‌اش استفاده کرده و این حیرت آور است."

هیگینز مصیبت از دست دادن نوک انگشت خود را توصیف کرد و توضیح داد که او در روستایی در اسپانیا زندگی می‌کرد و پس از حادثه خود را به نزدیکترین داروخانه رساند. داروساز انگشت قطع شده را در کاغذ مخصوص پیچید و به او توصیه کرد که به بیمارستان برود. مسیری حدود ۲۰ کیلومتری است و به محض رسیدن او به بیمارستان، پزشکان بقیه انگشتش را بانداژ کرده و دارو‌های مسکن و آنتی بیوتیک لازم را به او دادند.

او در ادامه گفت؛ که چنان انگشتش آسیب دیده است که نمی‌توان دوباره آن را متصل کرد، برای همین او انگشتش را در خانه نگهداری می‌کند.

| 288455