288068

عید سعید فطر مبارک

تصویر عید سعید فطر مبارک

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

پروردگارا خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده آمین.

عید سعید فطر بر همگان مبارک

رسانه پرسون

| 288068