287621

جرقه درگیری‌ بازیکنان پرسپولیس - سپاهان از کجا شروع شد؟

به گزارش پرسون، ویدیوی تصویربردار اصفهانی از لحظات پرتنش بازی سپاهان - پرسپولیس. اصفهانی ها به استناد این فیلم، پرسپولیسی‌ها را آغازکننده درگیری‌ها می‌دانند، در حالی که قرمزها نیز یکی از بازیکنان تیم سپاهان را عامل تنش آخر بازی معرفی کرده‌اند

| 287621