287616

رئیس قوه قضائیه؛

دستگاه قضا خصوصی سازی را حمایت می کند

تصویر دستگاه قضا خصوصی سازی را حمایت می کند
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا خصوصی سازی را حمایت می کند اما باید درعرصه، واگذاری به اهل آن انجام شود.

به گزارش پرسون از همدان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضاییه در نشست شورای اداری استان همدان اظهار داشت: خصوصی سازی باید انجام شود اما دولت باید مسئله هدایت، نظارت و حمایت را در این بخش مورد توجه قرار دهد تا مشکلاتی رخ ندهد.

وی با تأکید بر اینکه باید قانون را اجرا کرد، افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی، خصوصی سازی را حمایت می‌کنیم اما در این عرصه، واگذاری، باید به اهل آن انجام شود کما اینکه معتقدیم باید از تجربه های دیگر کشورها استفاده کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه دانشمندان و کشاورزان ما باید به سمت خودکفایی و استقلال در این عرصه بروند تا محتاج دیگران نباشیم، گفت: نظام سلطه نمی‌خواهد ما پیشرفت کنیم بنابراین باید مراقب تجویزهای آنها باشیم.

رئیسی ادامه داد: هر چه انسجام بین مدیران بیشتر شود زمینه برای کار، تلاش و موفقیت بیشتر می شود.

وی بیان داشت: در فرهنگ دینی ما تفاوت هایی درباره مدیریت و شرایط آن نسبت به دیگر جوامع و نظام های غیر دینی وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: در نظام اسلامی مدیر باید پیش از هر کسی در آشکار و پنهان خود را پاسخگوی فعل ها و ترک فعل ها در محضر خداوند متعال بداند.

آیت الله رئیسی افزود: هر چه به اخلاق و معنویت نزدیک باشیم تخلف و جرم نیز کاهش می یابد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: امروز بالاترین سخنی که درباره مردم گفته می شود مسئله حق با مشتری است، در حالیکه در نظام اسلامی و کلام حضرت علی(ع) این است که باید مردم را دوست داشت و این دوست داشتن در راستای محبت الهی تعریف شده است.

آیت الله رئیسی گفت: برای هر سازمانی نظارت بیرونی و درونی تعریف شده تا مسئولان وضعیت را سنجیده و به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنند.

وی ادامه داد: مردم از ما یک سازمان اداری کارآمد و گره گشا می‌خواهند چرا که آنها در میدان و آنجا که باید حضور می یابند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: فضای کسب و کار در کشور نیاز به تسهیل سرمایه گذاری و گره گشایی از کار مردم دارد، امری که به دست مسئولان رخ می دهد.

آیت الله رئیسی ابراز داشت: بیشترین درصد تحریم در بخش نظامی و هسته ای بوده است، با این وجود بخش نظامی و هسته ای ما متوقف نشده و نوآوری های بسیاری داریم و این نشان می‌دهد افرادی که به دنبال خنثی کردن تحریم هستند می دانند که می‌توانند.

| 287616