287266

شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد:

4 روش غیر حضوری پرداخت هزینه آب بهای مصرفی مشترکین

تصویر 4 روش غیر حضوری پرداخت هزینه آب بهای مصرفی مشترکین
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرد: مشترکان آب و فاضلاب استان می‌توانند پس از دریافت پیامک آب بها، در مدت ۴۸ ساعت، هزینه آب بهای مصرفی خود را به ۴ روش غیرحضوری پردازند.

به گزارش پرسون از گیلان، برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا و در راستای حذف قبض کاغذی آب بها، مشترکان آب و فاضلاب استان می‌توانند پس از دریافت پیامک آب بها، در مدت ۴۸ ساعت، هزینه آب بهای مصرفی خود را به ۴ روش شامل شماره گیری کد دستوری # ۴ * ۱۲۲ * ۶۶۵۵ *، تماس با شماره تلفن ۱۲۲ و انتخاب گزینه ۴، ارسال پیامک (رقم کنتور * اشتراک ۸ رقمی * ۴) به سامانه ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ و مراجعه به نشانی الکترونیکی gpww.ir و انتخاب گزینه اعلام کارکرد کنتور آب، پرداخت کنند.

منبع: شرکت آب و فاضلاب گیلان

| 287266

مطالب مرتبط