286858

شریعتمداری مطرح کرد:

استفاده از سه جانبه گرایی در حل سخت ترین مسائل

تصویر استفاده از سه جانبه گرایی در حل سخت ترین مسائل
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: در سه سال گذشته با همه توان از سه‌جانبه‌گرایی در حل سخت ترین مسائل و مشکلات استفاده کردم.

به گزارش پرسون، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت:

"در سه سال گذشته با همه توان از سه‌جانبه‌گرایی در حل سخت ترین مسائل و مشکلات استفاده کردم.

بدون حمایت تشکل‌های بازنشستگان دریافت مطالبات ١۴۴ هزار میلیارد تومانی ‎تامین اجتماعی از دولت که ریشه‌ای ٣٠ ساله دارد فراهم نمی شد."

| 286858