286841

راه اندازی "موتور فوریت‌های شهری"

تصویر راه اندازی "موتور فوریت‌های شهری"
شهردار منطقه ۱۳ از راه اندازی موتور فوریت‌های شهری ۱۳۷ برای نخستین بار در کشور با هدف تسهیل در امر خدمت‌رسانی به شهروندان خبر داد.

به گزارش پرسون، مجتبی شکری تاب‌آوری در برابر بحرانهای پیش‌رو در شهر تهران را یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: در پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه 137 و در راستای تحقق سه اصل سرعت، دقت و صحت، شهرداری منطقه 13 اقدام به راه اندازی و تجهیز موتور فوریت های شهری 137 کرد تا از این طریق، ناوگان خدمات رسانی در این منطقه تقویت و خدمات رسانی و رفع خطر محیط شهری را به کوتاه ترین زمان ممکن برساند.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت خدمات رسانی به شهروندان، رفع خطر و ایجاد راهی برای کوتاه کردن مسیرهای خدمات رسانی خصوصا در بافت فرسوده است، راه اندازی موتور فوریت های شهری در منطقه 13، این مسیر را هموارتر از گذشته کرد.

شهردار منطقه 13 در خصوص مزیت های راه اندازی موتور فوریت های شهری 137 افزود: با توجه به وجود بافت فرسوده در منطقه 13 و اولویت رفع خطر در این نقاط به لحاظ دسترسی، این اقدام می تواند برای مسئله امداد رسانی در شرایط بحرانی گره گشا باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از امکانات از اهداف این طرح بوده است که منطقه 13 با استفاده از پتانسیل موجود فرصت جدیدی برای خدمات رسانی به شهروندان ایجاد کرده است.

| 286841