286628

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان:

پنج شهرستان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند

تصویر پنج شهرستان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند
منوچهر حبیبی، جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان گفت :با توجه به آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا پنج شهرستان استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند.

به گزارش پرسون از قزوین، منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار و فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با ویروس کرونا استان قزوین با اشاره به آخرین ارزیابی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا بیان کرد: شهرستان های آبیک، البرز، بویین زهرا و تاکستان به وضعیت نارنجی کرونایی تغییر رنگ دادند.

حبیبی عنوان کرد: شهرستان آوج در وضعیت زرد کرونایی قرارگرفت.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین افزود:تنها شهرستان قزوین، کماکان در وضعیت قرمز قرار دارد و تغییر وضعیت در رنگ بندی شهرستان های استان، به دلیل همکاری مردم، بازار و کسبه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.

حبیبی اضافه کرد: براساس ارزیابی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا، استان قزوین در جمع هفت استانی است که بیشترین درصد مراعات دستورالعمل های بهداشتی را داشته اند.

| 286628