286619

تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین سیستان و بلوچستان

تصویر تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین سیستان و بلوچستان
بنا به اعلام شورای هماهنگی بانکهای استان سیستان و بلوچستان ساعت کاری شعبه بانک کارآفرین استان یزد تغییر کرد.

به گزارش پرسون، ساعت کاری شعبه زاهدان از روز چهارشنبه 15/02/1400 تا اطلاع ثانوی برای حضور کارکنان از روز شنبه تا چهارشنبه 7:00 لغایت 13:30 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:30 لغایت 12:00 و در روز پنج شنبه برای حضور کارکنان 7:00 لغایت 12:30 و برای خدمت رسانی به مشتریان 7:30 لغایت 12:00 خواهدبود.

| 286619