286503

فعالیت شعبه دولت بانک کارآفرین یک هفته تغییر کرد

تصویر فعالیت شعبه دولت بانک کارآفرین یک هفته تغییر کرد
با توجه به شیوع ویروس کرونا، جهت جلوگیری از انتشار بیش از پیش این بیماری نحوه فعالیت شعبه دولت تهران بانک کارآفرین تغییر کرد.

به گزارش پرسون، فعالیت شعبه دولت بانک کارآفرین از روز 11 اردیبهشت ماه سال جاری لغایت 16 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور تعداد محدودی از پرسنل، صرفا جهت رسیدگی به دستگاه خودپرداز، انجام امور مربوط به تسهیلات و چکاوک بدون پذیرش مشتری انجام می شود.

| 286503