286368

مالکی:

رفت و آمدهای دیپلماتیک دوجانبه سبب ثبات و امنیت پایدار منطقه می‌شود

تصویر رفت و آمدهای دیپلماتیک دوجانبه سبب ثبات و امنیت پایدار منطقه می‌شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد از طریق دیپلماسی منطقه ای می توان سیاست های مشترکی میان کشورها شکل داد و این این امر می تواند به ثبات و امنیت پایدار منطقه کمک شایانی کند.

به گزارش پرسون، فداحسین مالکی در خصوص اهمیت تحقق دیپلماسی منطقه ای از سوی وزارت امور خارجه کشورمان، گفت: سفر به کشورهای منطقه و تعامل با همسایگان در اولویت اول دیپلماسی کشورمان قرار داشته است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید اذعان کرد عدم توجه لازم به دیپلماسی منطقه ای طی سال های گذشته خطا سیاسی بوده که نباید رخ می داد اما اکنون باید از فرصت ها به درستی استفاده شود.

وی با بیان اینکه رفت و آمدهای وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای منطقه می تواند زمینه ساز دستیابی به دیدگاه های مشترک در امور مختلف شود، ادامه داد: در واقع هر چقدر بتوانیم با همسایگان تعامل داشته باشیم، این مهم زمینه سوءاستفاده قدرت های فرامنطقه ای را خنثی خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عبارتی باید تلاش کنیم از طریق دیپلماسی منطقه ای سیاست های مشترکی میان کشورها شکل بگیرد زیرا این امر می تواند به ثبات و امنیت پایدار منطقه کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین افزایش تعامل با کشورها سبب از نابودی تاروپود تحریم ها و محدودیت های ظالمانه علیه کشورمان خواهد شد.

منبع : خانه ملت

| 286368