286302

با هدف گسترش همکاری ها صورت گرفت؛

برگزاری جلسه همکاری مدیران بیمه و صندوق نوآوری ریاست جمهوری

تصویر برگزاری جلسه همکاری مدیران بیمه و صندوق نوآوری ریاست جمهوری
جلسه همکاری مشترک فی مابین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با سندیکای بیمه گران برگزار شد.

به گزارش پرسون، جلسه همکاری مشترک فی مابین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با سندیکای بیمه گران، با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران، رئیس پژوهشکده بیمه، کاردگر، نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و مدیران عامل چند شرکت بیمه دیگر برگزار شد.

گفتنی است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات، در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در اواسط سال ۱۳۹۱ تصویب نمود.
مطابق ماده ۵ این قانون در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی در اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است.

| 286302