286297

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

ما در وین به توافق نرسیده‌ایم و اختلافاتی وجود دارد

تصویر ما در وین به توافق نرسیده‌ایم و اختلافاتی وجود دارد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد: ما در وین به توافق نرسیده‌ایم و اختلافی وجود دارد که باید برای برداشتن موانع بر آن غلبه کرد.

به گزارش پرسون، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های این کشور در هفته‌های آینده برای دستیابی به بازگشت متقابل به توافق‌ هسته‌ای به کار ادامه خواهند داد.

وی افزود: ما در وین به توافق نرسیده‌ایم و اختلافی وجود دارد که باید برای برداشتن موانع بر آن غلبه کرد.

سالیوان گفت: ما هنوز با ایران به هیچ توافقی دست نیافته ایم و امیدواریم برای دستیابی به اهداف رئیس جمهور بایدن پیشرفت کنیم.

| 286297