286274

ساعت کار شعبه زاهدان بانک سرمایه تغییر کرد

تصویر ساعت کار شعبه زاهدان بانک سرمایه تغییر کرد
بانک سرمایه طی اطلاعیه ای تغییر ساعت کار شعبه زاهدان را اعلام کرد.

به گزارش پرسون، بانک سرمایه طی اطلاعیه ای به شرح زیر تغییر ساعت کار شعبه زاهدان را اعلام کرد:

بر اساس نامه استانداری استان سیستان و بلوچستان، بدین وسیله ساعت کار شعبه زاهدان بانک سرمایه از تاریخ 1400/02/13 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد:

شنبه تا چهارشنبه: 7:30 الی 13

پنج شنبه: 7:30 الی 12

| 286274