286223

نظری:

توانمندی پدافندی ایران موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده است

تصویر توانمندی پدافندی ایران موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده است
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس اعتقاد دارد توانمندی پهپادی و موشکی ایران موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده است.

به گزارش پرسون، علیرضا نظری در خصوص توافق آمریکا و اسرائیل بر ایجاد گروه‌کاری برای تمرکز بر پهپادها و موشک‌های ایران، گفت: امروزه موازنه قدرت در منطقه تغییر یافته و این امر موجب هراس اشغالگران شده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع رژیم صهیونیستی همواره از توانمندی گنبد آهنین در مواجهه با حملات موشکی صحبت می کرد اما امروزه می توان به وضوح دید که این سامانه دفاعی حتی نتوانسته یک موشک را رصد کند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل شرکای استراتژیک هستند از این رو به خطر افتادن منافع هر کدام به معنای در خطر بودن دیگری است، ادامه داد: بر این اساس پس از حمله موشکی اخیر به رژیم صهیونیستی، آمریکایی ها نیز دچار وحشت شدند و منافعشان را در خطر می بینند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروزه توانمندی محور مقاومت در زمینه های مختلف از جمله موشک موجب تغییر گفتمان دشمنان شده است، افزود: در گذشته شاهد حملات یکجانبه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع بودیم اما اکنون نه تنها دفاع صورت می گیرد، بلکه شاهد حمله به مواضع حساس و عمق خاک اراضی اشغالی از سوی اسرائیلی ها هستیم.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین کاخ سفید و تلاویو در تلاش هستند با تعامل یکدیگر به راهکارهایی برای مواجه با توانمندی پهپادی و موشکی کشورمان و محور مقاومت دست یابند که این امر میسر نخواهد شد.

منبع : خانه ملت

| 286223