286035

بیمه حافظ پرداخت کرد:

چهار میلیارد ریال خسارت بیمه آتش سوزی

تصویر چهار میلیارد ریال خسارت بیمه آتش سوزی
خسارت چهار میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت صبا پیشرو کالا توسط شرکت بیمه حافظ پرداخت شد.

به گزارش پرسون، فرزاد سلطانی رئیس شعبه اروند بیمه حافظ در این خصوص گفت: در پی وقوع آتش سوزی که در کنجاله سویا شرکت صبا پیشرو کالا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی رخ داد، کنجاله موجود در انبار این شرکت دچار حریق و آتش سوزی شد و باتوجه به اینکه شرکت نامبرده دارای بیمه نامه آتش سوزی بود، پس از ارزیابی و بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان، خسارت 4 میلیارد ریالی این شرکت در سریع ترین زمان پرداخت گردید.

| 286035