286023

آسیب اقلیت‌های جنوب آسیا در موج دوم کرونا

تصویر آسیب اقلیت‌های جنوب آسیا در موج دوم کرونا
تایج یک بررسی چاپ شده در نشریه لانست نشان میدهد: گروه‌های قومی جنوب آسیا در انگلیس طی موج دوم شیوع کروناویروس بیش از سایر گروه‌های اقلیت قومی در معرض خطر عفونت، ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ ناشی از آن قرار داشتند.

به گزارش پرسون، موج نخست شیوع کروناویروس که از فوریه ۲۰۲۰ آغاز شد و تا ماه سپتامبر ادامه داشت، تست مثبت کرونا، موارد بستری در بیمارستان و مرگ ناشی از این ویروس در بین همه گروه‌های اقلیت‌های قومی در انگلیس بالا بوده است.

هرچند در موج دوم بیماری که از ماه سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۰ بوده، وضعیت اقلیت‌های قومی به استثنای اقلیتهای قومیِ جنوب آسیا بهتر بوده است.

به گفته محققان انگلیسی، به رغم بهبودهای بدست آمده در بیشتر اقلیتهای قومی در موج دوم بیماری در مقایسه با موج نخست، تفاوت گسترده میان اقلیتهای آسیایی نگران کننده است.

محققان اظهار داشتند: خطر بیشتر مثبت بودن آزمایش کروناویروس با تعداد بیشتر افراد در خانواده های جنوب آسیا مرتبط است. سرشماری سال ۲۰۱۱ نشان داد که ۲۱ درصد از اقلیتهای قومی جنوب آسیا در خانواده های چند نسلی زندگی می کنند در حالیکه این رقم در گروه های سفید پوست هفت درصد است. هرچند فاکتورهای دیگر از قبیل وزن، فشار خون و بیماریهای نهفته نیز موثر هستند.

| 286023