285927

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

مقاطع ابتدایی و برخی متوسطه غیرحضوری امتحان پس می دهند

تصویر مقاطع ابتدایی و برخی متوسطه غیرحضوری امتحان پس می دهند
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از غیرحضوری بودن امتحانات تمامی پایه‌های ابتدایی و برخی پایه‌های متوسطه اول و دوم طی ارزشیابی انجام شده خبر داد.

به گزارش پرسون از زنجان، حسن مظفری افزود: بر این اساس امتحانات پایه های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم متوسطه اول و دوم نیز با نظر و ارزشیابی درطول سال توسط معلم و تحت نظارت مدیر به صورت غیرحضوری انجام خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در امتحانات پایه نهم ۱۴ هزارو ۳۰۰ دانش آموزان زنجانی شرکت خواهند کرد که در ۴۳۳ مدرسه با سوال هماهنگ استان بر اساس مصوبه ۹۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش و به شرط مجوز ستاد کرونا به صورت حضوری از تاریخ ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ خرداد ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: بر این مبنا، امتحانات نهایی پایه دوازدهم نیز با شرکت هشت هزارو ۷۰۰ نفر در ۹۶ حوزه امتحانی با میانگین ۹۰ نفر براساس مصوبه یاد شده به شرط مجوز ستاد کرونا حضوری از تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا تاریخ ۲۴ خرداد ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: ارزشیابی دروس کارگاهی شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای به صورت حضوری با مسئوولیت و نظارت معلم در سطح مدارس به صورت داخلی انجام می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به تشکیل تیم های نظارتی ادامه داد: تیم های نظارتی متشکل از همکاران اداره کل، طبق برنامه ریزی های انجام شده از تمامی مناطق و نواحی ۱۴ گانه استان بازدید کرده و نظارتهای لازم بر فعالیت ها را خواهند داشت و این مهم به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته، تمهیدات برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری و نیز بازگشایی مدارس در سال جاری اندیشیده شده و تمامی فعالیت های آموزشی و پرورشی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی انجام خواهد گرفت.

منبع: ایرنا

| 285927