285866

معاون حمل و نقل، ترافیک شهردارى تهران؛

لغو طرح ترافیک و آلودگى هوا تمدید شد

تصویر لغو طرح ترافیک و آلودگى هوا تمدید شد
هاشمی از تمدید اجرایى نشدن طرح هاى ترافیک و کنترل آلودگى هوا تا پایان هفته جارى خبر داد.

به گزارش پرسون، سید مناف هاشمى معاون حمل و نقل، ترافیک شهردارى تهران، با اشاره به تمدید لغو طرح های ترافیک و آلودگی هوا اظهار کرد: با توجه به شرایط قرمز شیوع کرونا در شهر تهران و با توجه به تمدید محدودیت‌ها و تعطیلی واحدهاى صنفى در هفته آینده با موافقت شهردار تهران، لغو طرح هاى ترافیک و کنترل آلودگى هوا را تا پایان هفته ادامه خواهیم داد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: برابر تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا هفته گذشته لغو طرح ترافیک را در دستور کار داشتیم گرچه تاکنون ستاد ملى مقابله با کرونا تصمیمى مبنی بر تمدید اجرا نشدن طرح ترافیک اعلام نکرده است، اما با توجه به اینکه هفته جارى هم به واسطه ایام سوگوارى لیالى قدر تعطیلی را پیش رو داریم و از سوى دیگر تعطیلی واحدهاى صنفى را شاهد هستیم، طرح هاى ترافیکى تا پایان هفته اجرا نخواهند شد.

دکتر هاشمی افزود: از آنجا که هدف از لغو طرح ترافیک، کاهش مسافران مترو و اتوبوس است، از مردم درخواست می‌کنیم از سفر‌های غیر ضرورى خودداری کنند تا از افزایش ابتلا به کرونا جلوگیری شود.

| 285866