285713

آشتیانی در گفت‌و‌گو با پرسون مطرح کرد؛

نیاز بازار سرمایه به درمان فوری و مداوم

تصویر نیاز بازار سرمایه به درمان فوری و مداوم
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مصوبات اخیر دولت در خصوص بازار سرمایه گفت: بازار به اقدام فوری برای درمان و جلوگیری از خروج نقدینگی نیاز دارد و مهم ترین موضوع تدام مصوبات در این زمینه است.

امیر آشتیانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر مصوبات اخیر دولت در رابطه با بازار سهام به خبرنگار پرسون، گفت: مصوبات دولت در جهت جلب اعتماد بازار است. مهم‌ترین مسئله این است که اگر این راهکارها تدام داشته باشد؛ برای برون رفت از بحران فعلی بازار موثر است. در غیر این صورت صرفا مصوبه است.

آشتیانی ادامه داد: بازار در حال حاضر به درمان کوتاه مدت و فوری نیاز دارد تا بازار تکاپو داشته باشد و روند خروج نقدینگی را معکوس کند.

وی افزود: وقتی صحبت از تزریق پول از طریق صندوق توسعه ملی و یا سرمایه گذاری بانک‌ها می‌شود؛ باید طبق زمان مقرر انجام شود و به تأخیر نیفتد. راهکارها در جهت بهبود بازار سرمایه باید تداوم داشته باشد و دستوری و موقت نباشد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: طبیعی است وقتی با خرید یک محصول، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند؛ تمایل برای سرمایه‌گذاری افت کند. سرمایه گذار نیز باید نسبت به سود سرمایه خود اعتقاد قلبی داشته باشد.

آشتیانی تصریح کرد: باید ثبات در رویه‌ها را از جهت دولت و مجلس را شاهد باشیم. نمایندگان مجلس می‌توانند با رفع موانع سر راه دولت و حذف قیمت گذاری به درمان بلند مدت بازار سرمایه کمک کنند.

وی گفت: قانونی تجاری بیش از 80 سال است که به روزرسانی نشده است. یعنی در سال 1400 با قوانین 80 سال قبل زندگی می‌کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: اصلاح ساختار و قانون سازمان بورس و اوراق بهادار در کوتاه مدت شکل نمی‌گیرد و روند قانون گذاری و اجرایی خود را طی می‌کند.

| 285713