285703

قیمت دلار در آخرین روز هفته+ جدول

تصویر قیمت دلار در آخرین روز هفته+ جدول
امروز با شروع معاملات تمامی ارزها روندی کاهشی داشتند و تنها یورو با 11 تومان افزایش کار خود را آغاز کرد.

به گزارش پرسون، امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1400 قیمت دلار در بازار آزاد با 10 ریال کاهش، به 23 هزار و 232 تومان رسیده است. طی معاملات امروز، 232,650 بیشترین مقدار و 232,310 نیز کمترین رقمی است که برای دلار پیش بینی می شود. قیمت یورو با افزایش 110 ریالی نسبت به روز گذشته به 27 هزار و 978 تومان رسیده است.

| 285703