285607

حسینی‌کیا در گفت‌و‌گو با پرسون؛

معافیت‌های مالیاتی نباید در ابتدای زنجیره باشد/ معادن جایگزین مناسب نفت در کشور

تصویر معافیت‌های مالیاتی نباید در ابتدای زنجیره باشد/ معادن جایگزین مناسب نفت در کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که دولت نسبت به خام فروشی معادن بی‌توجه است؛ گفت: ظرفیت معادن در کشور ما به میزانی بالا است که می‌تواند جایگاه نفت در کشور را داشته باشد.

به گزارش پرسون، معادن ثروت ملی هر کشوری هستند و ایران نیز از این نعمت به میزان بالایی در بخش‌های مختلف برخوردار است. این حوزه می‌تواند در جهت صادرات و ارزآوری در خدمت اقتصاد کشور باشد؛ اما بی‌توجهی به این موضوع مشهود است و خام فروشی معادن در اولویت است. یکی از انتقادها به دولت در مجلس یاردهم همین موضوع می باشد.

در همین خصوص سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار پرسون، گفت: خام فروشی معادن دو علت اصلی دارد که شامل ضعف قوانین در این حوزه و بی‌توجهی دولت است.

حسینی کیا افزود: عامل دیگری که باعث می‌شود همچنان شاهد خام فروشی معادن باشیم؛ این است که صدور مجوزها در اختیار برخی افراد بوده و لغو نشده است.

وی ادامه داد: ظرفیت معادن در کشور ما به میزانی بالا است که می‌تواند جایگاه نفت در کشور را داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی در ابتدای زنجیره است و باعث خام فروشی شده؛ در حالی که باید در انتها باشد تا فرآوری انجام شود و با ارزش افزوده بیشتر به سمت صادرات محوری حرکت کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: ظرفیت در حوزه صنایع و معادن وجود دارد؛ باید اراده در کارآفرینان و دولت نیز رشد کند. ضمن این که بخش خصوصی نقش کلیدی و اصلی را در این حوزه دارد. دولت در‌سال های اخیر از این حوزه مغفول بوده است.

| 285607