284865

قطع برق بیمارستان امام علی به بیماران آسیب نرساند

تصویر قطع برق بیمارستان امام علی به بیماران آسیب نرساند
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز قطعی موقتی برق خللی بر روند درمانی هیچ یک از بیماران وارد نکرده است و مشکل قطعی برق بیمارستان به سرعت پیگیری و برطرف شد که خوشبختانه هیچ گونه مشکل و آسیبی برای بیماران ایجاد نشده است.

به گزارش پرسون از البرز، محمد فتحی تمامی دستگاه‌های اکسیژن ساز، ونتیلاتور، دستگاه‌های بیهوشی مجهز به تجهیزات پشتیبان برق رسان بوده و به محض قطع شدن برق شهری، در کسری از ثانیه، تجهیزات پشتیبان برق رسان دستگاه‌ها فعال می شوند و روند درمان بیمارانی که به دستگاه‌های تنفسی و یا دیگر دستگاه‌ها متصل هستند بدون وقفه ادامه می‌یابد.

این مسئول اضافه کرد: قطعی موقتی برق خللی بر روند درمانی هیچ یک از بیماران وارد نکرده است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی ادامه داد: مشکل قطعی برق بیمارستان به سرعت پیگیری و برطرف شد و خوشبختانه هیچ گونه مشکل و آسیبی برای بیماران ایجاد نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیان داشت: در حال حاضر مشکل قطعی برق کاملا برطرف شده و شرایط بیمارستان عادی است.

| 284865