284305

کیهان مدعی شد:

اسرائیل با مذاکرات وین کاملا موافق است

تصویر اسرائیل با مذاکرات وین کاملا موافق است
روزنامه کیهان نوشت: «اسرائیل مخالف توافق است و منتقدان با آن همصدا هستند»؛ این یکی دیگر از برچسب‌هایی است که به منتقدان زده می‌شود تا جامعه، اساساًً رغبتی برای شنیدن منطق و استدلال آنها نداشته باشد.

به گزارش پرسون، رژیم صهیونیستی در یک بازی سیاسی خود را مخالف توافق با ایران جا می‌زند، حال آنکه مواضع آشکار این رژیم چیزی جز تکمیل‌کننده پازل آمریکا نیست. آمریکایی‌ها بارها و به صراحت اعلام کرده‌اند که یکی از اهداف اصلی آنها از مذاکره و توافق با ایران، تامین امنیت رژیم صهیونیستی است و همیشه پیش و پس از مذاکره در ژنو، لوزان، وین و... با اسرائیلی‌ها هماهنگ بوده‌اند.

گفتنی است، کیهان در زمان روی کارآمدن ترامپ با دهها تحلیل مدعی شد او هرگز از برجام خارج نمی شود. این در حالی بود که رئیس جمهور پیشین امریکا به طور کامل از برجام بیرون رفت.

| 284305