282177

بازگشت 96 درصد طرح های راکد به چرخه تولید توسط بانک کشاورزی

تصویر بازگشت 96 درصد طرح های راکد به چرخه تولید توسط بانک کشاورزی
بانک کشاورزی در سال 1399 تعداد 267 طرح راکد و بلاتکلیف به مبلغ 11793 میلیارد ریال را تعیین تکلیف کرده است.

به گزارش پرسون، موفقیت این بانک در راستای تعیین تکلیف و بازگشت مجدد طرح های راکد و بلاتکلیف به چرخه تولید و فعالیت ، 96 درصد از حیث مبلغ و 90 درصد از نظر تعداد طرح ها بوده که با اقداماتی چون تمدید بدهی، تقسیط مجدد، رفع مشکل پرداخت اقساط، تخصیص تسهیلات تکمیلی و اقدامات قانونی برای واگذاری طرح به مجری جدید میسر شده است.

این گزارش می افزاید: تعیین تکلیف این طرح ها غالبا با تامین اعتبار از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و 75 درصد این طرح ها بدون نیاز به اقدام قانونی و با حمایت هایی چون تمدید، تقسیط و تخصیص تسهیلات تکمیلی توسط بانک کشاورزی مجددا راه اندازی شده و رونق یافته اند.

| 282177