282176

جلسه تکریم و معارفه مدیریت جدید استان کرمان برگزار شد

تصویر جلسه تکریم و معارفه مدیریت جدید استان کرمان برگزار شد
جلسه تکریم مدیر سابق و معارفه مدیر جدید شعب استان کرمان با حضور حسن تلیکانی، عضو هیأت مدیره بانک و یوسف نجدی مدیر امور استان‌ها برگزار شد.

به گزارش پرسون، در این جلسه تلیکانی، عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران ضمن ارائه گزارش از عملکرد شعب استان کرمان با توجه به ظرفیت بالای استان خواستار تلاش بیشتر شعب برای جذب منابع و استفاده از نقدینگی موجود در استان شد.

همچنین نجدی مدیر امور استان‌ها ضمن تقدیر از هاشمی‌نژاد، برای خزاعی مدیر جدید شعب استان آرزوی موفقیت و حکم مدیرعامل بانک را قرائت کرد.

هاشمی‌نژاد نیز گزارش عملکرد خود را به‌عنوان مدیر استان کرمان ارائه و از همکاری همه کارکنان استان تشکر کرد.

همچنین خزاعی ضمن تقدیر و تشکر از هاشمی‌نژاد، ابراز امیدواری کرد با همکاری همه کارکنان، روند رو به رشد استان کرمان برای رسیدن به اهداف، با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

| 282176