281959

والیبال در انتظار کاپیتان معروف / حساب او با بقیه فرق دارد!

تصویر والیبال در انتظار کاپیتان معروف / حساب او با بقیه فرق دارد!
سعید معروف هنوز به تیم ملی والیبال ایران نرسیده است.

به گزارش پرسون، اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و المپیک توکوی درحال برگزاری است. با توجه به شرایط کرونایی حاکم در کشور هر هفته از بازیکنان تست گرفته می‌شود.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که چند روزی است وارد ایران شده هنوز خود را به جمع ملی پوشان نرسانده این در حالی است بردیا سعادت که همزمان با او وارد ایران شد سریع خود را به تیم ملی رساند. به هرحال معروف همیشه نشان داده که حسابش با همه فرق دارد!

جواد کریمی، دیگر پاسور تیم ملی والیبال ایران هم درگیر مسابقات باشگاهی خود در لیگ بلژیک است.

| 281959