281951

مدیر روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد

تصویر مدیر روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی رئیس امور تبلیغات و انتشارات این شورا را به عنوان مدیر روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.

به گزارش پرسون، سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی حامد فتحعلی‌خانی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:

«با اعتماد به فضل الهی و نظر به شایستگی، تعهد دینی و انقلابی و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه رسانه؛ به موجب این حکم شما را به عنوان «مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل» منصوب می‌نمایم. مأموریت‌های ذیل و تأمین همکاری منابع انسانی ارزشمند روابط عمومی و کلیه کارکنان و اعضاء هیئت علمی دبیرخانه از اهم مأموریت‌های جنابعالی خواهد بود:

بازنمایی چندرسانه‌ای خبری و تبیین دستاوردها و اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه، طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغی خلاقانه و نوآورانه با محوریت فضای مجازی، تحقق روابط عمومی الکترونیک، ارتقای تعاملات و هم افزایی با رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های علمی و فرهنگی، تقویت همگرایی سازمانی کارکنان و تکریم ارباب رجوع، تدوین تاریخ شفاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی

امید است با استعانت از ذات اقدس الهی و همتی بلند و تلاش بی وقفه در انجام وظایف محوله، در مسیر تحقق منویات حکیم انقلاب و رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.»

پیش از این انتصاب، مهندس عباس میرزاحسینی مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده داشت.

| 281951