280827

در پی شهادت دو نفر از محیط بانان زنجان؛

شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد محیط زیست استان اصفهان بیانیه داد

تصویر شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد محیط زیست استان اصفهان بیانیه داد
در پی شهادت دو نفر از محیط بانان زنجان؛ شورای هماهنگی تشکل های مردم نهاد محیط زیست استان اصفهان بیانیه داد.

به گزارش پرسون، بار دیگر چهرۀ کریه دَدمنشی روح ملتی را جریحه‌دار کرد.

دستانِ جنایت‌پیشگانی دژخو از آستین پلیدِ خویِ وحشیگری در آمد و جان پاک دو نگاهبان آب و خاک و حیات زیستمندان میهن را هدف گرفت و انسانیت را در خاک و خون غلتانید. ما ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک و تسلیت به بازماندگان و خانوادۀ بزرگ دوستداران محیط زیست، خواستار توقف شکار تحت هر عنوان و حمایت همه‌جانبه با تمامی امکانات از محیط‌بانان و جنگلبانان جان بر کف و عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست کشور هستیم.

ما دوستداران آب و خاک این سرزمین اعلام می‌داریم ملتی که دوازده‌هزار سال پیش، با گذر از مرحلۀ شکارگری، افتخار ورود به مرحلۀ کشاورزی و ایجاد تمدن و فرهنگ را داشته است؛ شایستگی این را دارد که با زمین گذاشتن سلاح، حق حیات زیستمندان را محترم بشمارد و هرگونه کشتار حیات وحش را متوقف کند.

امروز همۀ ما مسؤولیم که به ندای وجدان انسان متمدن در قبال حفظ حیات پاسخگو باشیم.

شورای هماهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان اصفهان

| 280827