280736

توئیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره FATF:

آیا مخالفان حجم خسارت را می دانند؟

تصویر آیا مخالفان حجم خسارت را می دانند؟
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری درباره FATF تاکید کرد: اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشت FATF ضروریست تصویب شود اعتراضی نشد. اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد!

به گزارش پرسون، محمد شریعتمداری در حساب توییتر خود نوشت: اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشت FATF ضروریست تصویب شود اعتراضی نشد. اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تاکید کردند چه صداهایی که بلند نشد!

وی در ادامه این توئیت تاکید کرده است: بنده با۴۰۰شرکت در زیرمجموعه‌ مرتبطم، و ریسک و هزینه های انتقال پول را می دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می دانند؟

| 280736