رحیم زارع در گفت‌وگو با پرسون:

نقطه قوت مجلس شورای اسلامی هماهنگی است

مجلس شورای اسلامی فعلی یک نقطه قوت دارد و آن هم هماهنگی مجلس است. در ادبیات مدیریتی می‌گوییم اصل هماهنگی جان یک سازمان است. خوشبختانه این هماهنگی مجلس روز به روز در تصمیم گیری‌ها، مصوبات و نشست‌ها رو به ارتقا و ترقی است.
تصویر نقطه قوت مجلس شورای اسلامی هماهنگی است

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پرسون، در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی در سال 99 اظهار داشت: در مجلس فعلی ترکیب تغییر کرد و اکثریت نمایندگان برای اولین بار است که به مجلس راه یافته‌اند.

زارع ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فعلی یک نقطه قوت دارد و آن هم هماهنگی مجلس است. در ادبیات مدیریتی می‌گوییم اصل هماهنگی جان یک سازمان است.

وی افزود: خوشبختانه این هماهنگی مجلس روز به روز در تصمیم گیری‌ها، مصوبات و نشست‌ها رو به ارتقا و ترقی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمی‌توان نسبت به مجلسی که یک سال از عمر آن می‌گذرد و اکثریت نمایندگاش برای اولین بار به مجلس آمده‌اند اظهار نظر کرد اما من نسبت به این مجلس خوشبین هستم و در سال‌های آینده وضعیت بهتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال 99 نسبت به نیمه اول بهتر بود چرا که هم مصوبات بهتری داشت و هم با واقعیت‌های جامعه بهتر آشنا شدند.

رحیم زارع در پایان گفت: در خصوص تصویب لایحه بودجه نیز همه دوستان با دلسوزی و دقت فراوان کار کردند و مشخص است که با نیت خدمت به مردم و تلاش برای بهبود وضعیت در حوزه معیشت و اشتغال روی کار آمده‌اند. در کل می‌توان گفت که مجلس فعلی از لحاظ کیفی بهتر است.

279429