279429

رحیم زارع در گفت‌وگو با پرسون:

نقطه قوت مجلس شورای اسلامی هماهنگی است

تصویر نقطه قوت مجلس شورای اسلامی هماهنگی است
مجلس شورای اسلامی فعلی یک نقطه قوت دارد و آن هم هماهنگی مجلس است. در ادبیات مدیریتی می‌گوییم اصل هماهنگی جان یک سازمان است. خوشبختانه این هماهنگی مجلس روز به روز در تصمیم گیری‌ها، مصوبات و نشست‌ها رو به ارتقا و ترقی است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پرسون، در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی در سال 99 اظهار داشت: در مجلس فعلی ترکیب تغییر کرد و اکثریت نمایندگان برای اولین بار است که به مجلس راه یافته‌اند.

زارع ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فعلی یک نقطه قوت دارد و آن هم هماهنگی مجلس است. در ادبیات مدیریتی می‌گوییم اصل هماهنگی جان یک سازمان است.

وی افزود: خوشبختانه این هماهنگی مجلس روز به روز در تصمیم گیری‌ها، مصوبات و نشست‌ها رو به ارتقا و ترقی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمی‌توان نسبت به مجلسی که یک سال از عمر آن می‌گذرد و اکثریت نمایندگاش برای اولین بار به مجلس آمده‌اند اظهار نظر کرد اما من نسبت به این مجلس خوشبین هستم و در سال‌های آینده وضعیت بهتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال 99 نسبت به نیمه اول بهتر بود چرا که هم مصوبات بهتری داشت و هم با واقعیت‌های جامعه بهتر آشنا شدند.

رحیم زارع در پایان گفت: در خصوص تصویب لایحه بودجه نیز همه دوستان با دلسوزی و دقت فراوان کار کردند و مشخص است که با نیت خدمت به مردم و تلاش برای بهبود وضعیت در حوزه معیشت و اشتغال روی کار آمده‌اند. در کل می‌توان گفت که مجلس فعلی از لحاظ کیفی بهتر است.

| 279429