278703

پیام تسلیت برای درگذشت برادر زاده آقای ناصر عباسعلی

تصویر پیام تسلیت برای درگذشت برادر زاده آقای ناصر عباسعلی

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای ناصر عباسعلی

درگذشت غمبار برادرزاده تان ما را به شدت اندوهگین کرد. او همچون دسته گلی خوشبو، پاک و بی‌آلایش بود که گلچین روزگار برای چیدنش لحظه‌شماری می‌کرد. اما شما را نوید باد که در آخرت پاداشی دو چندان دریافت خواهید کرد که گل دسته‌ای منزه و با ایمان را از خاک به افلاک فرستادید.

غلامرضا آیین مهر؛ همکار شما در رسانه پرسون کردستان

| 278703