245654

با رای نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

کسر 20 درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی

تصویر کسر 20 درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق دانشجومعلمان برای امور رفاهی موافقت کردند.

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش هزینه‌ای با بندهای الحاقی یک، ۲ و ۳ در بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کرد.

بر اساس بند یک الحاقی ­صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه‌های و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه‌ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

همچنین بر اساس بند الحاقی ۲ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

نمایندگان همچنین با رای موافق به بند الحاقی ۳ به ­وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند پس از تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر ۲۰ درصد از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.

| 245654