245485

الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام امور بانکی تنها از طریق بانک مرکزی

تصویر الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام امور بانکی تنها از طریق بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند که همه امور مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های بانکی را فقط از طریق بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه و در شانزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ردیف ۲ بند (الف) تبصره ۷ این ماده واحده موافقت کردند.

در ردیف ۲ بند الف تبصره ۷ ماده واحده لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

در ادامه این بند تاکید شده است: دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

| 245485

مطالب مرتبط