245464

مجلس طی مصوبه ای اعلام کرد؛

تمامی مشاغل پزشکی باید از پایانه‌ فروشگاهی استفاده کنند

تصویر تمامی مشاغل پزشکی باید از پایانه‌ فروشگاهی استفاده کنند
مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه‌ فروشگاهی کرد.

به گزارش پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 12اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، در جز الحاقی تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در جز الحاقی تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

| 245464