245202

موج جهش تولید در شهرک های صنعتی از برکت تحریم است

تصویر موج جهش تولید در شهرک های صنعتی از برکت تحریم است
رئیس کمیسیون صنایع گفت: مردم و تولید کننده ها راه خودشان را پیدا کردند خود تحریمی شکل نگرفته است، خود تحریمی نداریم، تحریمی که وجود دارد تحریم خارجی است.

به گزارش پرسون، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع درنشست فعالان اقتصادی و صنعتی استان قزوین با حضور وزیر صمت و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس استانداری قزوین بعد از استماع مشکلات گفت: در بازدید خودرو دیزل شاهد فعالیت خوبی بودیم شما می توانید با این شرکت ها قراردادبلند مدت ببندید تا زیرساخت ها را درست کنند مملکت خود را بسازیم در منطقه صادرات انجام دهیم بالاخره مملکت باید از این وضع خارج شود.

اکبری تالارپشتی با تشکر و تمجید آقای ایزدپناه فرد حاضر در نشست در نحوی بیان راه حل مشکلات برای رفع موانع گفت: از آقای ایزدپناه در نحوه بیان و مشکلات با ذکر راه حل بسیار تشکر میکنم هر بند که ذکر شده راه حل را ذکر کردند زمانی با مجلس، وزیر و ... صحبت می کنید پیشنهادات شما مفیدند اینکه ما به دنبال راه حل باشیم و این صحبت های شماست به عنوان متخصص حوزه در عرصه فعالیت قابل پیاده کردن است.

رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به کارخانه قطعه سازان گفت : با قطعه سازان مرتبط هستیم خیلی کمک می کنیم در این دوره جهش تولید را میبینم. زمانی که در صنایع تهران بودم از شهرک صنعتی قزوین بازدید کردم شرایط مناسبی نداشتند ولی اکنون موج جهش تولید در شهرک های صنعتی اتفاق افتاده که از برکت تحریم است، تحریم وحشیانه ای که آمریکا نسبت به ما دارد.

وی افزود: در تمام بازدیدها شهرک های صنعتی همه نگران برداشته شدن تحریم ها برای سقوط تولید داخلی هستند مردم و تولید کننده ها راه خودشان را پیدا کردند خود تحریمی شکل نگرفته است خود تحریمی نداریم، تحریمی که وجود دارد تحریم خارجی است.

اکبری تالارپشتی با تمجید از عملکرد مثبت وزیر صمت گفت: وزیر جدید با انگیزه شروع به کار کردند و نظراتشان به مجلس نزدیک هست و به دنبال برداشتن موانع پیش روی تولیدکنندگان است که اجرا دست دولت است نه مجلس. ارتباطی که با ایشان داریم نشان دهنده انگیزه ایشان است

نماینده تهران با تاکید بر انسجام پیشنهادات صنعتگران برای پیشبرد حل مشکلات گفت: دربخش خصوصی، پیشنهادات بخش فولاد، سیمان و... که مطرح شده است به دلیل اینکه هر بخش حرف خود را می زند هماهنگی و جامعیت ندارد این مشکل حل شود تا قابل طرح گردد.
رئیس کمیسیون صنایع از حاضران نشست درخواست کرد: خواهش من این است هر آنچه پیشنهاد دارید به ما در مجلس که به عنوان «طرح» مطرح و از طرف دولت به عنوان «لایحه» مطرح می شود

نماینده تهران در پایان گفت: دولت با توجه به اینکه متولی اجرا هست زودتر به نتیجه می رسد چون منتظر نظر دولت نیست خود متولی است هر پیشنهادی در زمینه رفع موانع داشته باشید کمیسیون صنایع و معادن در خدمت شماست.

| 245202

مطالب مرتبط