244880

زنگنه :

43 درصد دست‌اندازی دولت به صندوق توسعه ملی را کاهش دادیم

تصویر 43 درصد دست‌اندازی دولت به صندوق توسعه ملی را کاهش دادیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی کاش یافت یعنی از ۷۵ به حدود ۳۲/۶ کاهش پیدا کرد و همچنین میزان تعداد بشکه قابل فروش هم تعدیل پیدا کرد و از سوی دیگر قیمت دلار هم به قیمت واقعی خود نزدیک شد.

به گزارش پرسون، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه دولت، اظهار کرد: اقدامات اصلی که دولت انجام داد در حوزه شفاف سازی و واقعی سازی منابع حاصل از فروش نفت بود و همچنین کاهش وابستگی بودجه به نفت از این رو مسئله پیش فروش نفت از لایحه حذف شده است.

وی ادامه داد: دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی کاهش یافت یعنی از ۷۵ به حدود ۳۲/۶ کاهش پیدا کرد و همچنین میزان تعداد بشکه قابل فروش هم تعدیل پیدا کرد و از سوی دیگر قیمت دلار هم به قیمت واقعی خود نزدیک تر شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: بنده در صحن علنی پیشنهاد دادم که مجلس به اقدام دولت در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی رای بدهد، زیرا معتقدم راهکار دولت بهتر از راهکار کمیسیون تلفیق بود که این پیشنهاد پذیرفته شد.

زنگنه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی در برخی اصلاحیه بودجه کاملا طبق نظر دولت عمل کرد یعنی در جا‌هایی حتی بیش از نظر دولت با این قوه همراهی کرده است.

این نماینده مجلس در پایان بیان کرد: دولت تا حدودی توانست اصلاحیه‌های مد نظر مجلس را انجام دهد، اما این بودجه هنوز نتوانسته است در حد ایده آل خود باشد و با توجه به فرصت کم، مجلس به همین اصلاحیه جزء ایی قناعت کرد.

منبع : دانشجو

| 244880