230353

پیام تسلیت نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت به حسین انتظامی

در پی درگذشت پدر دکتر حسین انتظامی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هجدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات پیام تسلیتی خطاب به ایشان صادر کرد

پرسون-پی درگذشت پدر دکتر حسین انتظامی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هجدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات پیام تسلیتی خطاب به ایشان صادر کرد که در زیر از نظرتان می گذرد.

فسبحان‌ الذی بیده ملکوت کل شئ و الیه ترجعون

جناب آقای دکتر حسین انتظامی
رییس محترم سازمان سینمایی کشور

اندوه جانفرسای درگذشت پدر بزرگوار جنابعالی بر دوستدارانتان سایه افکند و فقدان آن ذات گرامی، دلهای بسیاری را عرصه درد و داغ کرد.

این جانب خود را در غم بزرگتان شریک دانسته و از خداوند متعال می خواهم آن پیر به حق پیوسته را که از خادمان ساحت قدس رضوی بودند، در بهشت حضور خویش مأوا دهد و به جنابعالی که نامتان همواره یادآور خدمت به اهل رسانه و فرهنگ است و خانواده محترم صبر و اجر کرامت فرماید.

پدرام پاک آیین

| 230353