229760

صدا و سیما از پخش عذرخواهی رئیسش خودداری می کند

تصویر صدا و سیما از پخش عذرخواهی رئیسش خودداری می کند
بخش های خبری صدا سیما تا این لحظه حاضر نشده اند عذرخواهی رئیس این سازمان را پخش کند.

به گزارش پرسون، علی عسگری امروز در جمع معاونانش از توهین صورت گرفته به رئیس جمهور عذرخواهی کرد و گفت: "این اظهارات باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شبکه چهار سیما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و اینجانب با ابراز تاسف، از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری به نوبه خود عذرخواهی می‌کنم."

انتظار می رفت این عذرخواهی رئیس صداوسیما در بخش های مختلف خبری پوشش داده شود اما تا این لحظه هیچکدام از بخش های خبری یا زیرنویس شبکه خبر حاضر نشده اند این عذرخواهی را منتشر کنند.

| 229760