228233

تزریق واکسن کوو ایران برکت به سه داوطلب اول

تصویر تزریق واکسن کوو ایران برکت به سه داوطلب اول
در راستای گام جدید تست انسانی واکسن ایرانی کرونا در مرحله تزریق دوز دوم، این واکسن به فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و دو داوطلب دیگر گروه اول تزریق شد.

به گزارش پرسون، در راستای گام جدید تست انسانی "واکسن ایرانی کرونا" در مرحله تزریق دوز دوم، واکسن به طیبه مخبر دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام و حمیدرضا خلیلی مدیر عامل شرکت نفت پارس تزریق شد.


بیشتر بخوانید؛

خبر خوب درباره ورود واکسن کرونا به ایران


از دقایقی پیش و بعد از گذشت ۱۴ روز از آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا و عدم بروز هرگونه عوارض دارویی و صدور مجوز لازم، دومین مرحله از تزریق واکسن "کوو ایران برکت" به سه داوطلب اول آغاز شد.

| 228233