227056

مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 45 سال 1399 منتشر شد

تصویر مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 45 سال 1399 منتشر شد

به گزارش پرسون، مجله گزیده دنیای سرامیک شماره 45 سال 1399 منتشر شد که در سرمقاله این مجله صنعت سرامیک ایران در سال پیشِ رو؛ فرصت ها و تهدیدها را می توانید مطالعه نمایید.

همچنین در این مجله و در بخش اقتصادی می خوانید:

برترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک جهان
بازار کفپوشهای چوبی اروپا در سال 2019

پرونده ویژه - سرامیکهای آنتی باکتریال

پوششهای جدید سرامیکی با عملکرد آنتی باکتریال
کاشی های 100% آنتی باکتریال دائمی
خواص آنتی باکتریال سطوح سرامیکی

در بخش فناوری می خوانید:

کارخانه هوشمند تولید سنگهای تزئینی از جنس سرامیک
فرآوری و فروش اسلب در نیمی از فضا
تولید انرژی گرمایی متمرکز

پروژه معماری : زندگی جدید برای کارخانه تولید دخانیات

| 227056