226664

کشف دو جسد سر بریده در زمین های کشاورزی نسیم شهر

تصویر کشف دو جسد سر بریده در زمین های کشاورزی نسیم شهر
ظهر امروز کشف دو جسد سر بریده در زمین های کشاورزی نسیم شهر که به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند یک معما پیش روی پلیس قرار داد.

به گزارش پرسون از بهارستان، ظهر امروز کشف دو جسد سر بریده در زمین های کشاورزی نسیم شهر که به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند یک معما پیش روی پلیس قرار داد.

به گفته شاهدین ماجرا ماموران پلیس و نیروهای آتش نشانی به محض اطلاع از این حادثه در صحنه حاضر و پس از بررسی های اولیه این دو جسد را به سردخانه منتقل کردند.

هنوز هیچ یک از مسئولان مربوطه درباره این دو قتل فجیع صحبتی نکرده است. اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهدیزاده _ استان تهران

| 226664