ماجرای زورگیری در آزادراه تهران-شمال

تصویر ماجرای زورگیری در آزادراه تهران-شمال
ویدیوی زورگیری و تهدید در آزادراه تهران شمال با واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی روبه‌رو شد.

به گزارش پرسون، ۶ نفر از زورگیرانی که در آزادراه تهران-شمال ضمن قدرت‌نمایی با استفاده از سلاح سرد، سرنشینان یک دستگاه خودروی ۲۰۶ را تهدید و یک خودروی تویوتا را تخریب کرده بودند، توسط پلیس امنیت تهران بزرگ بازداشت شدند.

| 220859