206273

انتقاد یک مسئول دلسوز از عملکرد متولیان حوزه گردشگری +پادکست

تصویر انتقاد یک مسئول دلسوز از عملکرد متولیان حوزه گردشگری +پادکست
حرمت‌الله رفیعی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از عملکرد دولت در حوزه گردشگری انتقاد کرد.

| 206273