194316

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با پرسون:

تولید مسکن در کشور متناسب با نیاز واقعی جامعه نیست

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مشکل اصلی بازار مسکن در حوزه خرید و اجاره، کمبود تولید مسکن است و در حال حاضر تولید مسکن در کشور متناسب با نیاز واقعی جامعه کاهش پیدا کرده است.

حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پرسون در خصوص شرایط فعلی بازار مسکن کشور اظهار داشت: بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی در یک رکود تورمی به سر می برد و این رکود به همراه تورم است.

عقبایی افزود: قابل ذکر است که در حال حاضر تورم مقداری فروکش کرده و بازار مسکن به یک ثبات نسبی رسیده است.

وی در ادامه به پیش بینی بازار پرداخت و گفت: به نظر می رسد این ثبات نسبی تا پایان سال برقرار باشد و افزایش قیمت بیشتری هم شاهد نباشیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک مطرح کرد: مشکل اصلی بازار مسکن در حوزه خرید و اجاره کمبود تولید مسکن است و در حال حاضر تولید مسکن در کشور متناسب با نیاز واقعی جامعه کاهش پیدا کرده است.

عقبایی ادامه داد: تولید مسکن باید به گونه ای باشد که با فرهنگ جامعه و ملت ایران سازگار باشد و با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و با توجه به تهدیداتی که از نظر جامعه شناسی به دلیل کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت ایران وجود دارد قاعدتا باید مسکن مناسب برای جوانان تهیه شود تا بستر ازدواج برای آنها آماده شود.

وی تأکید کرد: مسئله تولید مسکن یکی از وظایف اصلی دولت ها است و در قانون اساسی صراحتا به این موضوع اشاره شده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پایان به ساخت واحدهای ۲۵ متری اشاره کرد و گفت: اگر واحدهایی را شهرداری یا هر نهادی دیگری مانند وزارت راه بخواهد با متراژ با ۲۵ متر تولید کند، نمی تواند خیلی مفید باشد و با فرهنگ ایرانی و با زندگی ایرانی سازگار نیست.

| 194316