مرداد ماه

در 29 خرداد 1330 پس از اجرایی شدن قانون ملی شدن نفت، حسین مکی به عنوان سخنگوی هیاتی که تاسیسات نفتی را در اختیار داشتند، نهایی شدن نهضت ملی نفت و دراختیار گرفتن دفاتر مرکزی شرکت نفت ایران- انگلیس را اعلام و در مراسمی نمادین شبیه به آیین‌های انتقال قدرت، پرچم ملی برافراشته شد.
کارشناس نجوم گفت: همه ساله اوج بارش شهابی دلتا دلوی اوایل مرداد ماه است که جز بارش های با تعداد شهاب های بالا به شمار نمی رود.