فناوری هسته ای

رییس‌جمهوری با بیان اینکه اهداف ایران در صنعت هسته‌ای روشن بوده است، اظهار داشت: نگرانی طرف های غربی نابجا است و این نگرانی نابجا ۱۶ سال موجب دردسر برای ملت ایران شده است.
صالحی در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای:

صنعت ملی هسته‌ای با وسواس بسیار حفظ شده است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما دستاوردهای گوناگونی به ویژه در زمینه تولید سانتریفیوژ مورد نیاز مرکز انتقال خون و تولید رادیوداروهای جدید داشته‌ایم.