خانواده پهلوی

چند روایت‌ از ابعاد گسترده فساد پسران رضاشاه

این ۶ برادر با ثروت ایران چه کردند؟

هرچند فساد در دربار پهلوی و میان اعضای خانواده، دوستان و اطرافیان شاه پهلوی گستردگی بی‌اندازه‌ای داشت، اما روایت‌ها و اسناد تاریخی بیش از هرچیز از دست داشتن ۶ پسر رضاشاه در انواع فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی حکایت دارد.
کاخ نیاوران محل سکونت آخرین پادشاه ایران، یعنی محمدرضا پهلوی بود. این کاخ در باغی سرسبز و زیبا واقع شده است و یکی از زیباترین نمونه‌های معماری ایرانی‌اروپایی به حساب می‌آید.
یکی از مجریان شبکه منوتو گفت: اصلاً ورق چرخیده، انگار به سال ۵۷ برگشتیم، یعنی تمام نیرویی که باید ضد جمهوری اسلامی متحد شود، همه بر ضد شاهزاده! متحد شدند. من فکر نمی‌کردم بعد از ۴۰ سال، سال ۵۷ را دوباره اینطوری لمس کنم!
به دنبال اغتشاش سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی، اپوزیسیون ایرانی در خارج و داخل کشور، به هر شکل و بهانه ای به دنبال کاسبی مالی خود از جیب ایرانیان به خصوص ایرانیان خارج از کشور هستند.
رژیم طاغوت می‌دانست که ماجرا تمام شده نیست و آب‌ها نه فقط از آسیاب نیفتاده‌، بلکه، به آسیاب راه یافته است و این‌گونه بود که با هرچه نام و نشانی از خمینی داشت به شدت برخورد می‌کرد و زبان می‌برید .
حقابه ایران از رود هیرمند ۵۰ درصد بود. آنچه این حقابه را کاهش داد و علاوه بر آن باعث بی پروایی مقامات افغانستان در دوره‌های مختلف علیه ایران شد، معاهده‌ای بود که رژیم پهلوی با دولت افغانستان در سال ۵۱ منعقد کرد.