تلویزیون

با شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانید اسم خود را سر زبان‌ها بیندازید. برگزاری نمایشگاه‌های در حوزه‌های مختلف، به منظور نشان دادن تغییرات و پیشرفت‌ها در طی یک سال صورت می‌گیرد. نمایشگاه را می‌توان محلی برای گردهمایی گسترده رقبا در یک زمان و مکان یکسان به حساب آورد. در چنین موقعیتی نمایش دادن محصولات و پیشرفت‌های برند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
سالی که گذشت دومین سال جدّی اجرای برنامه‌های تحولی در صداوسیما بود که به اعتقاد پیمان جبلی سال به بار نشستن ثمرات اولیه تحول سازوکاری و رویکردی صداوسیما بود، چهره‌های بسیاری برگشتند اما به نظر می‌رسد برای حفظ و جلب مخاطب، راه بسیاری باقی مانده است.